Zpět na úvodní stránku

Stránky oboru: Mechanik elektronik pro organizační a výpočetní techniku

 

 

 

 

 

 

Last update: 1. 9. 2001

(c) 2000 - 2001 RoPa

 

Rezistory

jsou pasívní elektronické součástky, jejichž charakteristickou vlastností je odpor (W). Dalším důležitým parametrem je jmenovité zatížení (W).

Jmenovité zatížení je výkon, který se smí přeměnit v rezistoru na teplo, aniž by teplota jeho povrchu překročila přípustnou velikost. Konkrétní teploty jsou závislé na konstrukčním provedení rezistoru.

Rezistory dělíme na:

 • pevné
 • proměnné

Proměnné dále dělíme na:

 • odporové trimry
 • potenciometry

Z technologického hlediska můžeme pevné rezistory rozdělit na:

1. Pevné vrstvové rezistory

Pevné vrstvové rezistory jsou tvořeny keramickým nosným tělískem, které má obvykle tvar válce. Na jeho povrchu je nanesena odporová vrstva. Podle materiálu odporové vrstvy lze rozlišit dva základní druhy vrstvových rezistorů: uhlíkové (odporovým materiálem je uhlík s vhodným plnidlem) a metalizované (odporová vrstva je vytvořena z kovových kysličníků nebo slitin).

Rezistory s odporem větším než asi 4kW mají délku odporové vrstvy zvětšenou probroušením drážky ve tvaru šroubovice. Její délka dovoluje při výrobě nastavit požadovaný odpor rezistoru.

Vývody rezistoru jsou tvořeny pocínovanými dráty, které jsou v podélném směru přivařeny na kovové čepičky nalisované na konce keramického tělíska. Rezistory konstruované pro velké výkony, mají vývody ve formě příčně uložených sponek, vyrobených z kovového pocínovaného pásku.

Povrch rezistorů se chrání speciálními laky nebo smalty, popřípadě zastříknutím do plastu.

2. Pevné drátové rezistory

Drátové rezistory jsou navinuty odporovým drátem na nosné tělísko tvaru válce nebo trubičky. Konce odporového drátu jsou přivařeny k vývodům, které mají podobnou konstrukci jako vývody vrstvových rezistorů.

Povrch drátových rezistorů se chrání vrstvou speciálního tmelu nebo smaltu, který odolává teplotám až několik set stupňů Celsia. Některé typy drátových rezistorů pracují při teplotách svého povrchu až kolem 350 stupňů Celsia. Chlazení sáláním je při těchto teplotách velmi účinné, takže jejich rozměry mohou být mnohem menší než rozměry vrstvových rezistorů konstruovaných pro stejná zatížení.

Všechny běžné drátové rezistory mají značnou indukčnost, proto se hodí pouze pro použití v obvodech se stejnosměrným proudem, popř. proudem s velmi nízkou frekvencí.

Některé typy drátových rezistorů se vyrábějí s odbočkami. Vývod odbočky, vytvořený z kovového pásku, obepíná tělísko rezistoru a přiléhá svým kontaktem k odporovému vynutí v místě, které není pokryto ochranou vrstvou tmelu (úzká drážka po délce tělíska). Tyto rezistory nejsou konstruovány pro mnohonásobné přesouvání polohy odbočky.

Proměnné rezistory

Odporové trimry

Vyrábějí se pouze jako otočné. Trimr není určen k mnohonásobnému přesouvání polohy sběrače. Odporová dráha je tvořena vrstvou odporového materiálu, který má stejné složení jako odporový materiál vrstvových potenciometrů. Tato vrstva je nanesena na základní destičku z tvrzeného papíru nebo keramiky. Vývody jsou uzpůsobeny pro montáž do plošných spojů.

Potenciometry

Dělíme na otočné a posuvné

Dělení otočných potenciometrů:

 • jednoduché - pouze jeden systém
 • jednoduché s vypínačem
 • dvojité - dva systémy ve spojených pouzdrech regulované samostatně souose uloženými osami
 • tandemové - dva systémy ve spojených pouzdrech ovládané v souběhu jedinou osou (nutná přesnost souběhu)

Posuvné potenciometry - vyrábějí se jako jednoduché, tandemové a dvojité.

Podle průběhu odporové dráhy potenciometry rozdělujeme na::

 • lineární - N
 • logaritmický - G
 • exponenciální - E
 • logaritmický s odbočkou - Y

Na potenciometry se kladou tyto požadavky:

 • plynulost průběhu odporové dráhy
 • stabilnost odporu
 • minimální šelest při regulaci
 • malý šum
 • dlouhá životnost
 • nízká cena

Z technologického hlediska můžeme potenciometry rozdělit na:

Vrstvové potenciometry

Nejčastěji používané a nejlevnější potenciometry mají odporovou dráhu ze speciálního laku plněného sazemi. Dráha je málo odolná, životnost potenciometru je krátká. Jakostnější jsou potenciometry s dráhou z tvrdého uhlíku nebo cermetu. (Cermet je složenina počátečních slabik slov ceramic-metal. Je to speciální sklo v němž je rozptýlen prášek drahých kovů.) Tyto potenciometry mají velkou stabilnost odporu, dlouhou životnost a malý šum.

Tahové potenciometry

Potenciometry jsou tvořeny odporovou dráhou a sběračem. Sběrač, který tvoří odbočku, lze plynule přesouvat podél odporové dráhy. Tvar odporové dráhy je přizpůsoben tomuto způsobu přesouvání sběrače.

Drátové potenciometry

Pro slaboproudou elektroniku se vyrábějí drátové potenciometry otočné. Jejich odporová dráha je navinuta na izolační destičce stočené do tvaru podkovy. Vyrábějí se s lineárním průběhem.